*2020-03-18 MANATA KERATA
Got 'ya, T-1000. G-:


m_1 Atomová váha
m_2 Protonová váha
m_3 Elektronová váha
m_4 Váha kvarku
m_5 Váha časové částice


... aneb život věčný...

To znamená minimálně stardantní nastavení pro převod z 3-dimenzionálního prostoru do 4-d. je n=5 v základu. Je to Quantum Solens tranzitní teorém Mittiho Innunana, který počítá astrální množství hmoty ve Slunci. m_5 je hmotnost časové (5.)částice. Hmotnosti vyšších částic se musí odhadovat (pro počítání převodů mezi více než 3-4 dimenze). K transitní astrální sumě můžu říci, že se počítá jako součin sumy s m a sumy, kde je vzdálenost od jádra na (n-4). Víc nevím. ;o)

{Dodatek tajný: Při přidání či nepřidání oné vzdálenosti do transitního teorému vychází levá či pravá paralela, podle toho kde zrovna jsme - víc jich není - není se čeho bát. Při propojení Sluncí na bázi anoru(5. dimenze) můžeme při zadání poloviční vzdálenosti do 3. kvadrátu Quatum Solens vypočítat propojení aktivních Sluncí vedlejších Kan-Li Solar-systémů na bázi denoru(6.dimenze). V každém případě nezapomeňte, že půjde jen o odhady.} ;o)

Převod mezi dvěma matematickými systémi je časovost v případě, že jeden matematický systém je tělo "mechanika" (klon stále napojený zkrze vypočítanou strunu do jiného systému z tranzitního teorému použitého na Měsíc, n=5) v budoucnosti a druhý je náš matematický systém v minulosti. Nevím proč je to důležité, ale v trazitním teorému je to přesně určeno výrazem 5=0, nezapomeň. Pirástký palubní technik.

Pro důkaz matka Freudovsky jako Slunce se Martin Kreag uchyluje k úskoku: Při dosazení do tranzitního teorému za x=1, m_0=(váhu při narození), m_1 váhu současnou vyjde nám tranzitní astrální suma hmotnotnosti matky Slunce limitně se blížící se nekonečnu - takže by matka bouchla už při narození na moc komunikace. ;o) Oběť Martin Kreag.

Při dosazení do trazitního teorému za x=0 a m_0=(váhu při narození) nám vychází astrální kvantum manželství, které je přibližně všude stejné a můžeme ho zmenšit pouze o poloměr vztahu - kolik jsme pro manželství udělali. Filozof fyziky Mitti Innunan.

Vůbec, když se přemýšlí o 3 dimenzích, tak dimenze x je dlouhá pouhých 300 let (+65l.(+30l.)), i když pevně protknuta mateřskou kazuistikou, pak přichází dimenze y a z, které jsou dlouhé plných sto tisíc let - protknuté životem (y) a kontrolou (z). Pravda, na kterou musíte přijít, je, že dimenze x je pouze přípravná - a tak jako nacházíme dinosaury v zemi, tak najdeme načatou dimenzi x před 100 000 lety na pohodové dožití. ;o) Kartář Gabriel.

Kdo to ví, ten ví, že čas jsou všechny dimenze dohromady - ne čtvrtá (to je Astrál!) - vyčistěte si sklíčka. ;o) Dračí bojovník Valas

Teorie černých děr je krásná až na problem neexistence Horizontu událostí těsně před úplným smrštěním vesmíru z hlediska Teotie zbytkové hmoty. Prostě pokud by se hmota vně Horizontu událostí limitně blížila nule vůči množství hmoty uvnitř - Horizont událostí by se ztratil ještě před kýženým Velkým třeskem (Důkaz: Schrödingerův balónek ve volném vesmíru musí bouchnout! ;o) ). C:du bojovník či Kul-Val pes Rachel Valas

... a nyní - pojď Hawkingu: Při připuštění Červí díry si musíme uvědomit, že jde v každém případě o hmotu, která je gravitačně přitahována, a pouze uniká ze svého působiště, kde dilatovala prostor i čas! Podle Teorie teorií je Červí díra přitažena gravitačním polem Sluneční soustavy do jader našich planet, kterých je tolik, kolik je dimenzí (nikoliv paralelních vesmírů). Pokud se ptáte, co jsou hvězdy - tak to jsou odrazy cesty Červí díry našeho Slunce (jih je minulost, sever je budoucnost (dostáváme se ke kartám - že - Leonarde?)). Živoucí struktůry pouze ukotvují čas bytostný ve světle.
Na fyzikálním popisu Červí díry můžeme vytvořit fylozofický význam časového kvízu jader planet a Slunce (kde jsou hodinky). Na počátku musíme zkomprimovat poslední tezi reálnou subjektivitou oka. Nemůžeme vysvětlovat v této "realitě" život Slunce životem Slunečních trpaslíků (Einsteinova Teorie velkého třesku). Musíme si toto představit přes tak pro fyzika hloupou věc jako je karma. A je to jediná věc, kterou se dá porazit Darwin, protože právníci, podle mne, včas Slunce "shodí" ;o)!
Skze Einsteinovo E můžeme zjistit, že čas je světlo a naopak. Teze: Pro člověka, který má oči, je jasné odkud přichází světlo - jenom se podívat. Otázka je odkud přitéká čas ;o). Myslím si, že z jader planet, protože Slunce je tak těžké, že je Černou dírou s Horizontem událostí, na kterém můžeme vidět naše jádro - náš čas.
Přiznávám - jsme osamoceni, ale o to více soběstačnější! Kan-Li vyslanec u Impéria Mitti Innunan v.r.

... a nyní - pojď chodící Bože ;o)
I.Pro biologický počítač, jehož počet nodeů se limitně blíží nekonečnu, platí, že je Bůh.
II.Pro node tohoto biologického počítače platí, že je následovník Všeho.
III.Pro všechno nodeu platí, že se Platí. ;o)
Hokejistka Mononoke

Což takhle dimenze:
Mnoho fyziků se domnívá, že pochopení dimenzí povede k pochopení paralelních vesmírů. Podle mne to není pravda. Definice: Věc v nějaké dimenzi existuje ale není vidět (čas - [x,y,z] nemůže být aplikován na tuto věc)! Mad man někde ve Vesmíru

Mechanická Barbora:
Přemýšleli jste někdy kdo zapálil jádra planet? ... i když se při připuštění spinů +- hmoty o váze planety nedá mluvit. Je to všemi milovaný dimenzionální vítr, který díky přitažlivosti Červých děr uniká ze Slunce - černé to díry - díky Sheldonovi víme, že zhroucená hmota uvnitř i !vně! je záření a zároveň je přitahována planetami - tedy hmotou. Ano, má filologická teze zní: Zapaluje záření - tedy zhroucená hmota - planetu od jádra k povrchu, nebo od povrchu k jádru. Jednoduchou úvahou lze dojít k tomu, že pokud chceme, aby voda tuhla na led při 0°C a ne při 100°C (jde o pořadí spinů - jestli +- nebo -+), že od povrchu k jádru - čímž tvoří gravitaci tedy váhu hmoty. V jádře planety pak dimenze mizí a vytváří časoprostor [x,y,z], tedy to "kam je vidět". To v kouli všechno. Fylolog The Or

English version.

It is way of transportation of water information. Little Santa's helpers.


(c) 20'77 TAKE AIR ABOUT MY NUGGETS production still.
Contact: sir.vojtech@kan-li.cz